Εφαρμογές 3D Printing: Στο Σπίτι

Η ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να αποκτήσει έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή έχει αλλάξει τα δεδομένα της καθημερινής ζωής. Μπορούμε πλέον, στη βολή του σπιτιού μας να εκτυπώσουμε αντικείμενα που…

Comments Off on Εφαρμογές 3D Printing: Στο Σπίτι