Εφαρμογές 3D Printing: Στο Σπίτι

Η ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να αποκτήσει έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή έχει αλλάξει τα δεδομένα της καθημερινής ζωής. Μπορούμε πλέον, στη βολή του σπιτιού μας να εκτυπώσουμε αντικείμενα που…

0 Comments