Για την παραγωγή υψηλής ποιότητας νημάτων όλα τα στάδια της παραγωγής είναι το ίδιο σημαντικά και απαιτούν πολυεπίπεδους και πολύπλοκους ελέγχους ποιότητας. Για να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα παραγωγής, πέραν της γνώσης της χημικής σύνθεσης του προϊόντος, απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός με την απαραίτητη ακρίβεια, χώρος παραγωγής με υψηλά στάνταρ και ειδικευμένες διαδικασίες και τέλος μια πολιτική ελέγχων που θα εξασφαλίζει ότι το προϊόν είναι αξιόπιστο και με σαφώς προκαθορισμένα χαρακτηριστικά και επιδόσεις.


Όσον αφορά τα νήματα υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να ελεγχθούν και απαιτούν συγκεκριμένες διαδικασίες:

  1. το σημείο τήξης / θερμοπλασίας του υλικού,
  2. το ποσοστό υγρασίας,
  3. τη σκληρότητα και
  4. το σφάλμα στην διάμετρο του filament


 

Κατά το πρότυπο ΙSO 9001: 2015 εφαρμόζεται μια κάθετη διαδικασία ελέγχου που καλύπτει απόλυτα τις αυστηρότερες απαιτήσεις ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα νήματα μας έχουν τις ίδιες ιδιότητες και την καλύτερη δυνατή ποιότητα που συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Βήματα Παραγωγής

Πρότυπο

Έλεγχος ιδιοτήτων του υλικού 

Σημείο τήξης

ISO 3146:2000

Σκληρότητα

ISO 2039-2:1987

Συγκολλητική ικανότητα

ISO 17212:2012

Αντοχή σε εφελκισμό

ISO 8656:2004 / 527-1:2012

Αντοχή σε θραύση

ASTM D695

Χρωματική ομοιομορφία

l*a*b coordinates

Πρόσθετα

Ομοιομορφία κατανομής στην πρώτη ύλη

ISO 23900-3:2015

Ξήρανση

Ξήρανση μείγματος

ISO 9117-5:2012

Εξώθηση μείγματος

Τελικό στάδιο εξώθησης μείγματος σε νήμα

ISO 23900-3:2015

 

Στα παραπάνω πρότυπα ποιοτικού ελέγχου η 3dedge πρόσθεσε ορισμένες διαδικασίες και ελέγχους προσαρμοσμένους ώστε να διασφαλιστεί η τελική ποιότητα του προϊόντος σύμφωνα με τα υψηλότερα βιομηχανικά πρότυπα:

 

Διαλογή και επεξεργασία πρώτων υλών

Απομάκρυνση προσμίξεων – σκόνης

Πολλαπλή φυγοκέντρηση

Απομάκρυνση υγρασίας

Παραμονή σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα για 48 ώρες  

Απομάκρυνση φυσαλίδων

Απομάκρυνση   σε Class A θάλαμο κενού

Έλεγχος καθαρότητας  πρώτης ύλης

Φασματογραφική UV-VIS απεικόνιση

Ψύξη εξώθησης

Ψύξη νήματος

Χρήση αζώτου υπό υπερπίεση

Διαδικασία περιέλιξης

Έλεγχος διαμέτρου

Κλείστρο υψηλής ακρίβειας ± 0.3mm

Μήκος νήματος

Οπτικό Laser

Βάρος

Accurate weighing of 4 decimal places

Περιέλιξη καρουλιού

Αυτόματη οπτική αναγνώριση – συγχρονισμός στροφών

Ξήρανση τελικού προϊόντος

Μεικτή ξήρανση

Αποθήκευση σε κενό 0.875 Atm υπό θερμοκρασία 44ο C για 24 ώρες

Συσκευασία

Ξηραντικό μέσο συσκευασίας

Πυριτική γέλη υψηλής απορρόφησης υγρασίας

Συσκευασία κενού

Υψηλού κενού (8 degrees)

Χάρτινη συσκευασία

Πλαστικοποιημένη για την απομάκρυνση της υγρασίας

Ημερομηνία – παρτίδα

Σήμανση παρτίδας – ημερομηνίας παραγωγής

Σφραγίδα γνησιότητας

Μοναδικός σειριακός αριθμός συσκευασίας εγχάρακτος σε ταινία ασφαλείας