Για την παραγωγή υψηλής ποιότητας νημάτων όλα τα στάδια της παραγωγής είναι το ίδιο σημαντικά και απαιτούν πολυεπίπεδους και πολύπλοκους ελέγχους ποιότητας. Για να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα παραγωγής, πέραν της γνώσης της χημικής σύνθεσης του προϊόντος, απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός με την απαραίτητη ακρίβεια, χώρος παραγωγής με υψηλά στάνταρ και ειδικευμένες διαδικασίες και τέλος μια πολιτική ελέγχων που θα εξασφαλίζει ότι το προϊόν είναι αξιόπιστο και με σαφώς προκαθορισμένα χαρακτηριστικά και επιδόσεις.

Όσον αφορά τα νήματα υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να ελεγχθούν και απαιτούν συγκεκριμένες διαδικασίες:

  1. το σημείο τήξης / θερμοπλασίας του υλικού,
  2. το ποσοστό υγρασίας,
  3. τη σκληρότητα και
  4. το σφάλμα στην διάμετρο του filament

Κατά το πρότυπο ΙSO 9001: 2015 εφαρμόζεται μια κάθετη διαδικασία ελέγχου που καλύπτει απόλυτα τις αυστηρότερες απαιτήσεις ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα νήματα μας έχουν τις ίδιες ιδιότητες και την καλύτερη δυνατή ποιότητα που συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

  Βήματα Παραγωγής Πρότυπο
Έλεγχος ιδιοτήτων του υλικού Σημείο τήξης ISO 3146:2000
Σκληρότητα ISO 2039-2:1987
Συγκολλητική ικανότητα ISO 17212:2012
Αντοχή σε εφελκισμό ISO 8656:2004 / 527-1:2012
Αντοχή σε θραύση ASTM D695
Χρωματική ομοιομορφία l*a*b coordinates
Πρόσθετα Ομοιομορφία κατανομής στην πρώτη ύλη ISO 23900-3:2015
Ξήρανση Ξήρανση μείγματος ISO 9117-5:2012
Εξώθηση μείγματος Τελικό στάδιο εξώθησης μείγματος σε νήμα ISO 23900-3:2015

Στα παραπάνω πρότυπα ποιοτικού ελέγχου η 3dedge πρόσθεσε ορισμένες διαδικασίες και ελέγχους προσαρμοσμένους ώστε να διασφαλιστεί η τελική ποιότητα του προϊόντος σύμφωνα με τα υψηλότερα βιομηχανικά πρότυπα:

Σφραγίδα γνησιότηταςΜοναδικός σειριακός αριθμός συσκευασίας εγχάρακτος σε ταινία ασφαλείας

Διαλογή και
επεξεργασία πρώτων υλών
Απομάκρυνση προσμίξεων – σκόνης Πολλαπλή φυγοκέντριση
Απομάκρυνση υγρασίας Παραμονή σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα για 48 ώρες
Απομάκρυνση φυσαλίδων Απομάκρυνση σε Class A θάλαμο κενού
Έλεγχος καθαρότητας πρώτης ύλης Φασματογραφική UV-VIS απεικόνιση
Ψύξη εξώθησης Ψύξη νήματος Χρήση αζώτου υπό υπερπίεση
Διαδικασία περιέλιξης Έλεγχος διαμέτρου Κλείστρο υψηλής ακρίβειας ± 0.3mm
Μήκος νήματος Οπτικό Laser
Βάρος Accurate weighing of 4 decimal places
Περιέλιξη καρουλιού Αυτόματη οπτική αναγνώριση – συγχρονισμός στροφών
Ξήρανση τελικού προϊόντος Μεικτή ξήρανση Αποθήκευση σε κενό 0.875 Atm υπό θερμoκρασία 44ο C για 24 ώρες
Συσκευασία Ξηραντικό μέσο συσκευασίας Πυριτική γέλη υψηλής απορρόφησης υγρασίας
Συσκευασία κενού Υψηλού κενού (8 degrees)
Χάρτινη συσκευασία Πλαστικοποιημένη για την απομάκρυνση της υγρασίας
Ημερομηνία – παρτίδα Σήμανση παρτίδας – ημερομηνίας παραγωγής